Interaktionsdesign

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign


Fältstudier

Fältstudier handlar om att lära känna sina slutanvändare. Och helst lära känna dem i den miljö där de faktiskt arbetar, och kommer att använda den produkt man vill ta fram.

Det finns många verktyg för syftet. Som intervjuer eller frågeformulär. Vi samlar data och presenterar på ett enkelt, användbart och strukturerat sätt.

Fältstudier

Konceptgenerering

En framgångsrik produkt behöver kreativa, underliggande koncept och idéer. Dessa koncept måste ta hänsyn till många olika faktorer. Som slutanvändare, tänkt affärsmodell och tillgängliga tekniska system och resurser.

Vi använder verktyg som personas och scenarios för att få överblick över situationen. Och verktyg som brainstorming och workshops för att ta fram idéerna.

Konceptgenerering

Gränssnittsdesign

Gränssnittet är kontaktytan mellan användaren och produkten. Ett idealiskt gränssnitt uppnår mycket. Alltifrån att ge användaren känslan av fullständig kontroll över produkten på ett intuitivt sätt, till att ge tydlig feedback i varje steg.

Prototyp

Prototyp

En prototyp kan vara allt från en enkel skiss till fullt interaktiva gränssnitt. Prototyper möjliggör mer detaljerade tester. Vilket gör att både problem, och bättre lösningar, kan hittas tidigare i tillverkningsprocessen.

Vi använder ett flertal program och miljöer för att ta fram prototyper, såsom Microsoft Visio, Axure och Adobe Flash.

Prototyp

Användartester

Prototypen testas på en representativ grupp slutanvändare. Användartester görs ofta under mer kontrollerade former än vad fältstudier görs. Man testar mot uppställda mål, som exempelvis om användare hittar rätt information tillräckligt snabbt, eller om de upplever produkten som tillräckligt underhållande. Prototypen justeras och nya tester görs i en iterativ process.

Användartester

Utveckling

Sista steget är att produkten faktiskt tillverkas. På WebNyans har vi lång erfarenhet inom system- och webbutveckling, och beroende på produkt kan vi antingen stå för hela implementationen själva, eller hjälpa till med beställning och projektledning via vårt breda nätverk.

Utveckling